Selasa, 17 September 2013

HAK PERTUANAN BANGSA MELAYU PATANI TUNTUTAN AWAL 5 PERKARA ( Bahgian ke 2 )

** Dalam Bahgian pertama -  http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/4706 telah dikupas Tuntutan Awal 5 Perkara secara terperinci, kecuali perkara ke-4, yang bersangkut paut dengan HAK PERTUANAN. Bahgian kedua ini akan membincangkan perkara tersebut itu - Penulis.
 
Tuntutan Awal perkara 4 - Kerajaan Thai mesti mengakui wujudnya  HAK PERTUANAN BANGSA MELAYU PATANI atas bumi Patani.
 
Seperti dinyatakan sebelum ini, perkara ke-4 ini adalah satu isu pokok (core issue) yang menjadi PAKSI kepada segala permasaalahan konflik Patani yang berlanjutan lebih dari 200 tahun. Perbincangan isu yang penting ini tidak akan lari dari perkara perkara yang melibatkan kebenaran dari segi sejarah, politik dan perundangan.
 
Untuk mengupas kosep HAK PERTUANAN BANGSA MELAYU PATANI perlu dilihat dari TIGA aspek penting konsep ini. Pertama PATANI sebagai BUMI, kedua BANGSA MELAYU sebagai ETNIK,  dan ketiga HAK PERTUANAN sebagai PEMILIK  BERKUASA. Berikut ini akan diperincikan satu persatu .
 
1. PATANI sebagai BUMI - Apabila memperkatakan tentang PATANI harus kembali kepada hakikat sejarah. Majoriti ahli dan pengkaji sejarah telah sepakat bahawa kawasan di bahgian Thai Selatan yang merangkumi tiga wilayah terselatan iaitu  Pattani, Yala dan Narathiwat dan sebahgian daripada Songkhla sekarang adalah dahulunya sebuah empayar besar yang dikenali sebagai LANGKASUKA. Ahli sejarah menganggarkan empayar ini wujud pada kurun pertama Masihi atau sebelum itu lagi. Mengikut catatan orang China pada tahun 515 seorang raja dari Langkasuka bernama Bhagadatta telah mengadakan perhubungan diplomatik dengan China dan menghantar utusan ke negara itu pada tahun 523, 531 dan 568. Catatan China juga menyebut pelbagai nama bagi Langkasuka: Lang-Ya-Shiao, Lang-Yi-Sia, Lang-see-chia dan lain-lain.
 
 Ini bererti bahawa Langkasuka diasaskan jauh lebih awal dari Empayar Sukhothai (1238 M) yang dianggap oleh orang Siam sebagai permulaan mereka berkerajaan. Ada pun Empayar Lavo yang diasaskan pada sekitar tahun 450 AD adalah sebuah kerajaan bangsa Mon ( bukan dari bangsa Thai) yang pernah bernaung di bawah Empayar Khmer sehingga ia dijadikan sebahgian dari Empayar Ayutthaya pada tahun1388 M.
 
Langkasuka, walaupun sebagai sebuah empayar besar pada masa tertentu apabila lemah telah dinaungi oleh empayar lain yang lebih kuat seperti Seriwijaya( berpusat di Palembang, Sumatra), Majapahit (berpusat di pulau Jawa) dan Sukhothai melalui kerajaan naungannya Tambralinga (berpusat di Ligor).Dalam keadaan tertentu apabila penguasaan asing menjadi lemah, kerajaan Langkasuka kembali berdaulat dan merdeka. Kesan peninggalan sejarah berupa kota dan rumah ibadat didapati bertaburan di seluruh wilayah Selatan sekarang terutama di ibu kotanya KOTA MAHLIGAI disekitar Kampung Chalik, Daerah Yarang sekarang.
 
Apabila pusat pemerintahan berpindah ke lokasi baru di KERISIK atau di Pata Ini (atau setengah riwayat menyatakan Kampung Pak Tani) maka dinamakan negeri itu PATANI, sehinggalah apabila raja memeluk Islam (dari asal Buddha) dan diasaskan sebuah pemerintahan Islam, dinamakan pula sebagai PATANI DARUSSALAM. Hanya apabila serangan dari Siam (yang sentiasa mahu mengembangkan wilayahnya) datang bertubi-tubi bermulanya dari Kerajaan Ayutthaya sehinggalah akhirnya berjaya ditawan pada tahun 1786 M dalam pemerintahan Raja Rama 1 dari Dinasti Chakri. Setelah itu status negara Patani bertukar secara berperingkat dari sebuah negara yang berdaulat dan merdeka akhirnya menjadi sebahgian dari negara Thai seperti sekarang.
 
Oleh itu sama ada BUMI ini bergelar LANGKASUKA, PATANI, PATANI DARUSSALAM, MONTHON PATANI atau sekarang ini dipecah-pecahkan menjadi wilayah-wilayah (Changwad) yang kecil merangkumi Wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhla di Thai Selatan, hakikatnya LOKASINYA TETAP SAMA, BUMI YANG SAMA, langitnya dan lautnya juga. Meskipun pada zaman-zaman tertentu sempadan dan wilayah yang dikuasainya berubah, BUMInya TIDAK BERUBAH.
 
2. BANGSA MELAYU sebagai ETNIK - Empayar Langkasuka dikategorikan oleh pengkaji sejarah sebagai NEGERI MELAYU BERPENGARUH INDIA ( Indianised Malay State ) atas asas ia diduduki dan dikuasai oleh orang Melayu, bertutur Bahasa Melayu, beradat dan kebudayaan Melayu.   Penganutan agama mengikut pengaruh dari India, iaitu agama HINDU pada awalnya sebelum bertukar menjadi BUDDHA waktu kemudian. Tulisan juga dipinjam dari tulisan Sanskrit gaya Pallava. Hanya pada zaman Patani Darussalam tulisan yang digunakan ialah dari huruf Arab yang dikenali sabagai tulisan Jawi.
 
Antara "Indianised Malay States" yang lain yang pernah wujud di Semenanjung Tanah Melayu dan Nusantara ialah Seriwijaya, Tambraliga, Majapahit, Melaka, Temasik (Singapura) dan lain-lain. 
Walaupun terdapat juga bangsa bangsa lain selain bangsa Melayu yang pernah menduduki Semenanjung Tanah Melayu (Malay Peninsula) seperti Mon (Burma), Khmer, Sumatra, Jawa, Siam Tai (selatan), Siam (Thai), Orang Asli  dan lain-lain,  tetapi BANGSA MELAYUlah yang paling DOMINAN dan tonggak pemegang kuasa.
 
Bukti pendudukan dan penguasaan Melayu di Semenanjung ini tidak sukar untuk diperolehi. Sebahgian besar penempatan penting adalah bernama Melayu. Bermula dari Segenting Kra (Kera), Cahaya atau Jaya ( Chaiya), Ligor (Nakhon Sri Thammarj ), Surat ( Suratthani ), Bedelung (Pathalung), Gerebi ( Krabi ), Bunga (Phu-nga/ Phang-nga), Bukit (Phuket ), Renong (Ranong), Terang ( Trang), Singgora (Songkhla ), Patani (Pattani), Jala (Yala), Menara ( Narathiwat ) dan Setul (Satun). Itu belum lagi daerah-daerah dan kampung-kampung kecil yang kebanyakannya adalah NAMA MELAYU. Hanya apabila zaman beredar selepas dijajah, sebutan nama turut berubah mengikut pengaruh bahasa asing (Siam) atau ditukar terus menjadi nama Siam.
 
Dapat disimpulkan bahawa sejak dari zaman Langkasuka  sampai ke era Patani Darussalam hingga ke hari ini, asal usul, sifat dan keturunan (ethnic ) bangsa MELAYU yang bermastautin di bumi ini secara turun-temurun  TIDAK PERNAH BERUBAH. Yang berubah hanyalah kepercayaan beragama, bermula dari Hindu kemudian Buddha dan akhirnya Islam.
 
3. HAK PERTUANAN - sebagai PEMILIK BERKUASA. Dari segi bahasa ia berarti "Hak Pemilik" (Ownership right). Hak Pertuanan sebagai satu kosep politik, ia bermakna " Suatu HAK yang diberi kepada atau yang ada pada atau yang diperolehi oleh, sesaorang atau suatu kaum, memilki SESUATU secara SAH, dan mempunyai KUASA MUTLAK ke atasnya." ( It is the RIGHT given to, or attained by or acquired by  a person or people, to OWN something rightfully, which he or they possess ABSOLUTE POWER over it). Dengan hak yang ada padanya, pemilik HAK yang SAH itu mempunyai kuasa pemilikan yang penuh dan bebas menentukan apa sahaja yang difikirkan sesuai dan baik untuk perkara atau barang yang dimilikinya.
 
Contoh paling mudah ialah sesaorang memiliki sebidang tanah secara SAH, sama ada secara dibeli, ditukar, dihadiahkan atau sebagai harta peninggalan. Secara SAHnya tanah tersebut adalah HAK MILIKnya (Ownership Right). Dia berkuasa penuh keatasnya dan bebas membuat apa sahaja ke atas tanah itu, sama ada hendak mengusahakannya dengan tanaman,membina rumah atau di sewakannya atau menjualkannya. Sekiranya ada sesaorang mahu menyewa tanah tersebut maka penyewaan itu tidak menjejaskan haknya  yang sah sebagai pemilik sebenar.
Kalaupun ada pihak tertentu yang datang entah dari mana, menceroboh dan merampasnya secara paksa , atau mengusir pemilik asalnya keluar, ia juga TIDAK meluputkan HAK MILIK sebenar pemilik tanah itu. Tuan tanah pemilik asal itu berhak dan pasti akan menuntut kembali tanah miliknya itu kerana itu adalah haknya yang sah.
 
Sejak dari zaman  Kerajaan Langkasuka sehingga ke era Patani Darussalam Hak Petuanan dari segi kuasa pemerintahan (sovereignty) adalah di tangan Raja, Sultan atau pemerintah dari kalangan orang berbangsa Melayu yang mendiami secara berterusan dan turun temurun di kawasan negeri itu. Walaupun pada mulanya agama berlainan pada zaman Langkasuka (Hindu dan Buddha), kemudian bertukar kepada Islam, mereka itu adalah dari keturunan dan talian yang sama, iaitu orang MELAYU. Ertinya Hak Pertuanan dalam kuasa memerintah adalah di tangan orang MELAYU. 
 
Meskipun pada waktu-waktu tertentu Langkasuka atau Patani hilang kuasa pemerintahan kerana diserang dari luar lalu ia ditawan dan diletakkan di bawah penguasaan asing, hakikatnya Hak Pertuanan orang Melayu ke atas bumi ini TIDAK LUPUT dengan penjajahan itu, walaupun hak itu juga dinafikan. Lalu apabila Patani Darussalam jatuh ke tangan Siam pada tahun1786, orang Melayu hilang kuasa pemerintahan , tetapi Hak Pertuanan Melayu Patani tetap tidak luput walaupun dinafikan oleh penjajah Siam.
 
Maka orang Melayu mula bangkit menentang penguasaan Siam ke atas Patani dengan dipimpin oleh Tengku Lamidin, Datuk Pengkalan, Raja Abdul Qadir Kamaruddin dan puteranya Tengku Mahmood Mahyiddin, Tuan Guru Haji Sulong dan lain-lain  sepanjang sejarah penjajahan sehinggalah kepada para pejuang masa kini. Tujuannya tiadak lain dari mengembalikan hak yang ternoda itu, iaitu hak kuasa pemerintahan, kerana BUMI ini adalah Hak (milik)  Pertuanan Melayu yang mesti ditebus kembali untuk diserahkan kepada tuan hak yang sebenar, yakni Bangsa Melayu Patani.
 
Secara perbandingan, apabila Kerajaan Ayutthaya jatuh ke tangan Burma pada tahun 1569 M  orang Siam mula  bangkit untuk merebut kembali tanah air mereka, sebab mereka, walaupun kehilangan kuasa pemerintahan, cukup yakin akan Hak Pertuanan Bangsa Siam ke atas bumi Ayutthaya. Pada tahun 1593 M dibawah pimpinan Raja Naresuan bangsa Siam dapat menghalau keluar orang Burma dan menguasai kembali kerajaan mereka.
 
Peristiwa serupa berulang lagi kemudiannya pada tahun 1767 M, Ayutthaya kembali jatuh ke tangan Burma, tetapi telah dapat ditebus semula oleh Raja Taaksin bersama orang Siam. Raja Taaksin  kemudian memindahkan pusat pentadbiran ke Thonburi setelah Kota Ayutthaya hancur punah ranap kerana peperangan. Semangat untuk menebuskan kembali kuasa pemerintahan yang hilang itu berpaksikan keyakinan dan kepercayaan yang benar dan sah bahawa Hak Pertuanan ke atas bumi Siam itu adalah Hak Milik bangsa Siam.
 
 Dalam dua peritiwa ini bolehkah dikatakan bahawa kedua-dua Raja Naresuan dan Taaksin itu adalah PEMBERONTAK, PEMISAH atau PENGGANAS, hanya kerana mereka berjuang untuk membebaskan tanah air mereka dari kuasa asing ? Tentu sekali tidak ! Begitulah juga tidak wajar dipanggil pejuang Patani sebagai pemberontak,pemisah atau pengganas sebab mereka juga melakukan perkara yang sama seperti kedua-dua Raja itu.
 
Dalam konteks Proses Perdamaian Patani yang sedang berjalan sekarang, isu Hak Pertuanan Bangsa Melayu Patani ke atas bumi Patani, yang telah dinafikan oleh pihak Thai, telah dijadikan satu daripada asas untuk penerusan perbicaraan. Pihak pejuang meminta supaya penafian itu digugurkan  sekali gus mengakui bahawa wujudnya Hak Pertuanan Bangsa Melayu Patani ke atas bumi Patani.
 
Termasuk dalam kerangka Hak Pertuanan ini adalah: Hak Asasi Manusia dan Keadilan(Justice and Basic Human Rights) bagi  masyarakat Melayu Patani diakui dan dipatuhi, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination), Kovenan politik, ekonomi, pendidikan  dan sosial dijamin, dan yang terutama Kerajaan Thailnd perlu memberi peluang dan ruang untuk Bangsa Melayu Patani mentadbir bumi Patani dengan sendiri. Corak dan skop pentadbiran serta kuasa pemerintahan secara terperinci akan ditentukan  bersama dalam perbicaraan apabila ia sampai pada tahap rundingan nanti.
 
Jika benar kedamaian yang dicari oleh pihak Thailand, seharusnya mereka menyambut baik dan bersetuju kesemua Tuntutan awal 5 perkara ini untuk dibicarakan, bagi membolehkan proses damai kembali bergerak ke hadapan ,demi membuahkan hasil yang boleh dikecapi oleh kesemua rakyat di Wilayah Selatan yang sudah lama bergolak ini.
 
 
 
**** Terkini :  Pihak BRN telah mengemukan huraian terperinci mengenai Tuntutan Awal 5 Perkara (termasuk perkara 4) kepada Kerajaan Thailand melalui perantaraan fasilitator (Malaysia). Pihak Thai akan diberikan masa secukupnya untuk berbincang dikalangan mereka dan memberi maklum balas pada kadar yang munasabah. Jika responnya adalah positif, yakni pihak Thai bersetuju terima untuk membicarakan kesemua 5 perkara itu, putaran roda proses damai KL akan bergerak semula.
 
 
Cuka dan Madu – Dari Luar Pagar Patani
Zul Qaedah/ September 2013.

Dari:
 http://www.deepsouthwatch.org/node/4740
dalam bahasa thai:

กาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน: ประเมินข้อเรียกร้องเบื้องต้นห้าประการ (ตอน 1)

http://www.deepsouthwatch.org/node/4715

เกาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน (ตอน 2): ว่าด้วยสิทธิความเป็นเจ้าของของชนชาติมลายูปาตานี

http://www.deepsouthwatch.org/node/4757 

Ahad, 8 September 2013

Kisah di sebalik kematian ‘pengganas’


Serangan yang dilakukan pada 13 Februari oleh kumpulan militan (yang kemudiannya diketahui sebagai anggota Barisan Revolusi Nasional, BRN) ke atas sebuah kubu tentera yang terletak di Daerah Bacho, Wilayah Narathiwat, berakhir dengan gugurnya nyawa seramai 16 orang penyerang. Menurut seorang komander tentera  Unit Khas 32 yang terletak di daerah berkenaan, sejak pergolakan tercetus di Thailand Selatan pada awal tahun 2004, ini kali pertama percubaan sedemikian oleh pihak kumpulan militan berakhir dengan kegagalan. Walaupun serangan tersebut gagal dari segi ketenteraan, peristiwa ini meninggalkan kesan yang amat mendalam pada sanubari penduduk tempatan, dan membongkarkan banyak perkara yang sebelum ini tidak dinyatakan oleh mana-mana pihak. Selama ini ahli kumpulan militan dilabelkan sebagai pengganas, dan penduduk tempatan mendiamkan diri sahaja. Tetapi peristiwa ini seolah-olah menggerakkan hati orang tempatan untuk bertindak.
          Sebaik sahaja mendapat berita gugurnya 16 nyawa dalam peristiwa tersebut, seorang penyair tempatan yang bernama Abdulloh Wan Ahmad mengarang sajak yang bertajuk ‘13 Februari’.  
          13 Februari
          Embun pagi mebasahi bumi
          Sebelum fajar jelang menyinar
          Kebaktian diri membela pertiwi
          Menjulang ajaran tinggi yang benar
          Bak mawar harum kasturi
          Menabur bakti menyuburi bumi
          Nama-namamu takkan ku lupai
          Jasamu di kenangan hingga abadi
          Pemergianmu tak akan hampa
          Tetap dibalas di negeri sana
          Kenangan indah amal mulia
          Jasa kenanganmu...perwira 
          Seorang pemuzik tempatan yang juga kawan kepada penyajak tersebut, menggubal muzik untuk sajak ini, maka lahirlah lagu ‘13 Februari’ nyanyian Madu Band. Klip lagu ini dimuat naik ke laman video Youtube pada pertengahan Februari, dan ketika aritkel ini sedang diusahakan (awal April 2013), sudah ditonton oleh lebih daripada 20,000 orang. Satu sambutan yang luar biasa bagi lagu tempatan di Patani.
          Daripada kandungan sajak yang mendapat sambutan yang begitu baik, jelaslah bahawa sentimen ini dikongsi oleh ramai penduduk tempatan. Mereka tidak menganggap ahli kumpulan militan sebagai pengganas, sebaliknya sebagai pejuang yang memegang ajaran agama sebagai teras perjuangan. Hal ini telah dibuktikan oleh gambar-gambar barang kepunyaan mereka. Mereka menyimpan al-Quran di dalam begnya.
          Penduduk kampung asal para pejuang menolak tawaran untuk mengebumikan semua jasadnya di sebuah liang lahad besar di pekarangan sebuah masjid yang terkenal di Wilayah Narathiwat iaitu Masjid Wadi Al Hussain, di Teluk Manok, kerana penduduk kampung mahu jasad pejuang dikebumikan di kampung masing-masing. Jika orang yang gugur pada 13 Februari ini benar-benar pengganas seperti yang dituduh oleh kerajaan, tentunya tidak ada penduduk tempatan yang menuntut mayatnya dikebumikan di kampung masing-masing. Pada pandangan orang tempatan, mereka ialah pejuang pembebasan Patani yang mati syahid.
          Antara pejuang yang gugur dalam peristiwa ini ialah Mahrosu Jantarawadee atau nama Islamnya ialah Mad Rasul bin Ibrahim. Anak kelahiran Kampung Duku, Daerah Bacho ini merupakan salah seorang pejuang yang terkenal, atau ‘pengganas’ yang dikehendaki oleh kerajaan. Menurut penyataan akhbar yang dikeluarkan oleh pihak tentera, beliau terlibat dalam 35 kes keganasan, dengan membunuh 25 orang (tetapi buktinya lemah). Sebanyak 18 waran tangkap telah dikelurkan. Tidak hairanlah seorang pegawai polis di Daerah Bacho yang ditemui oleh penulis menyifatkannya sebagai ‘ketua pengganas’. Menurut beliau, kawasannya (Daerah Bacho) akan damai kerana tiada lagi ketua pengganas yang terkenal ini.
           Hanya beberapa hari setelah berlakunya kejadian 13 Februari, para wartawan daripada media alternatif tempatan yang bernama Wartani menziarahi keluarga bebera orang pejuang di Daerah Bacho, termasuk isteri kepada Mahrosu untuk mengadakan sesi wawancara. Peribadi Mahrosu yang diceritakan oleh isterinya amat menakjubkan.
          Sebelum ini, komander tertinggi di kawasan ini, Leftenan Jeneral Udomchai Thamma- sarojrat menerangkan bahawa orang tempatan menyertai kumpulan militan kerana mereka adalah daripada golongan yang dipandang rendah dalam masyarakat. Menurutnya, dengan menyertai kumpulan militan, mereka boleh menjadi komander, dan mencapai kuasa yang tidak pernah dipegang oleh mereka sebelum ini. Tetapi ternyata tanggapan komander ini tersasar.
          Peribadi yang digambarkan melalui wawancara isteri Mahrosu bukan seorang pengganas yang gila kuasa, tetapi seorang suami dan bapa yang penuh dengan kasih sayang terhadap keluarganya. Kasih sayang itu diterjemahkan dalam bentuk usahanya untuk menyara keluarga, walaupun dirinya sentiasa perlu melarikan diri daripada pemburuan askar Thai. Apabila ditemui penulis, isteri kepada pejuang yang terkenal ini menerangkan bahawa Mahrosu bekerja di beberap kebun getah milik saudara-maranya sebagai penoreh, dan menghantar wang yang diperolehi kepada keluarganya. Pada Hari Raya Haji, beliau juga membawa seguni daging lembu supaya anak-anaknya dapat menikmati hidangan daging pada hari besar yang terpenting dalam agama Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga menebang kayu di dalam hutan, lalu mengirimkannya kepada keluarganya di kampung. Akhirnya sebuah rumah batu yang cantik dapat didirikan untuk keluarganya. Tetapi diri Mahrosu tidak sempat menaiki rumah yang dibina olehnya semasa beliau masih hidup lagi. Sebaliknya, rumah baru inilah yang menyambut kepulangan jasadnya yang tidak bernyawa lagi.
          Dokumentari keluaran Wartani tersebut mendapat sambutan yang hebat, kerana sehingga saat ini jumlah penontonnya sudah melebihi 30,000 orang.  
          Kejadian pada 13 Februari ini juga sudah menggerakkan hati orang tempatan untuk lantang bersuara. Pada 23 Mac yang lalu, sebuah forum yang bernama Bicara Patani II telah dilangsungkan di Dewan Canselor, Universiti Prince of Songkla, Kampus Pattani. Forum ini dihadiri oleh ribuan orang tempatan (menurut anggaran kasar penulis sekitar 3000 orang), dan mendapat liputan media baik daripada Thailand mahupun daripada Malaysia termasuklah TV3. Seperti yang dilaporkan oleh surat khabar berbahasa Inggeris di Thailand, The Nation, forum ilmiah ini lebih bersifat perhimpunan politik. Ini merupakan satu peristiwa yang amat penting kerana penduduk tempatan dapat memberanikan diri untuk berhimpun (penulis ingin menekankan hakikat bahawa kawasan ini masih di bawah Undang-undang Darurat) dan menyatakan pendiriannya sendiri yang mungkin boleh membahayakan dirinya sendiri.  
          Perubahan yang sedang berlaku sebenarnya bukan sesuatu yang menghairankan. Rakyat tempatan Patani sudah lama menahan penderitaan di bawah pentadbiran kerajaan Thai yang tidak pernah adil. Sejak Patani dicantumkan sebagai sebahagian negara Siam pada awal abad ke-20, rakyat tempatan terus dikelaskeduakan. Kawasan ini juga dijadikan tempat buangan pegawai kerajaan yang telah melakukan kesalahan. Selama ini, rakyat tempatan hanya menyatakan rasa tidak puas hati dalam bentuk sokongan kepada kumpulan-kumpulan pejuang secara senyap-senyap sahaja. Tetapi mereka sendiri tidak berani menyuarakan apa-apa, kerana kehadiran pegawai keselamatan yang begitu banyak dan tekanan yang diberikan olehnya.
          Pegawai keselamatan pula tidak memanfaatkan kuasa mutlak yang diamanahkan kepada mereka melalui tiga jenis undang-undang istimewa, iaitu Undang-undang Darurat, Dikri Darurat serta Akta Keselamatan Dalam Negara. Sebaliknya, impuniti yang diperuntukkan selalunya digunakan untuk melindungi pegawai keselamatan, terutamanya askar, yang menyalahgunakan kuasa. Contohnya, setelah Peristiwa Berdarah Tak Bai yang meragut sekurang-kurangnya 78 nyawa (dan ramai lagi yang hilang), setakat ini belum ada pegawai tentera atau polis yang dijatuhkan hukuman atau tindakakn disiplin.
          Menurut aduan yang dibuat kepada pihak Pusat Peguam Muslim, dan juga beberapa wawancara yang penulis lakukan sendiri, jelas ada penyeksaan oleh pegawai tentera semasa menyoal siasat suspek. Jumlah kes sedemikian sudah mencapai tahap yang amat membimbangkan. Cara-cara penyeksaan yang digunakan oleh pihak tentera termasuk memukul, menyepak, mengenakan renjatan elektrik, mengenakan beg plastik ke atas kepala (untuk melemaskan), mendedahkan suhu yang terlamapu (sama ada terlalu sejuk atau terlalu panas) dan sebagainya. Dalam beberapa kes, pegawai soal siasat juga menggunakan benda tajam untuk melukai badan suspek.    
          Seorang imam masjid di Daerah Rueso, Wilayah Narathiwat, yang bernama Yapha Kaseng, atau dikenali antara kalangan penduduk tempatan sebagai Imam Zakaria, ditahan bersama dua orang anak lelakinya atas tuduhan palsu. Beliau meninggal dunia di sebuah pangkalan unit khas setelah diseksa berjam-jam oleh askar di depan mata dua orang anak lelakinya. Menurut anak lelakinya, askar berkali-kali memijak tubuhnya. Akhirnya sebatang tulang rusuknya patah, lalu mencucuk paru-parunya. Kecederaan ini menyebabkan kematian imam berkenaan. Punca kematiannya diketahui setelah autopsi dilakukan, tetapi sebelum ini pihak tentera mengumukan punca kematian sebagai penyakit epilepsi.
          Keluarga Imam Zakaria telah membawa kes tersebut ke mahkamah. Mereka menang dalam kes sivik. Pihak berkuasa diperintah untuk membayar wang pampasan. Tetapi kes jenayah pula menemui jalan buntu kerana di bawah undang-undang istimewa, kes jenayah oleh pegawai tentera perlu dibawa ke mahkamah tentera, yang tentunya akan memihak kepada pegawai tentera. Imam Zakaria merupakan seorang pemimpin agama yang dihormati oleh penduduk tematan. Hampir dua ribu orang penduduk berkumpul di depan unit khas tersebut untuk mengambil jasadnya. Walaupun nyawa imam tersebut dilayangkan oleh tangan tentera, tidak seorang pun daripada askar-askar yang menyeksanya dijatuhkan hukuman. Menurut seorang anak Imam Zakaria, antara askar yang menyeksa bapanya ada juga yang mabuk.
          Menangkap sesiapa sahaja yang ‘mencurigakan’ ialah salah satu kuasa yang diberikan kepada pegawai keselamatan melalui Undang-undang Darurat. Dengan kuasa ini, pegawai tentera juga melakukan penangkapan secara rambang, tetapi kebanyakannya mereka menangkap orang yang salah. Hal ini jelas daripada perangkaan yang dikeluarkan oleh Pusat Peguam Muslim  yang menunjukkan bahawa lebih 80 peratus daripada semua kes keselamatan yang dibawa ke mahkamah akhirnya digugurkan kerana buktinya tidak cukup. Walaupun sistem kehakiman masih berfungsi dengan agak sihat, penangkapan seperti ini menambahkan penderitaan orang tempatan, kerana mereka ditahan tanpa waran berdasarkan Undang-undang Darurat, dan ditahan selama 7 hari. Kemudian penahanan mereka disambung lagi selama 30 hari mengikut peruntukan Dikri Darurat. Penahanan mungkin lebih lama daripada itu hingga berbulan-bulan, jika kes mereka dibawa ke mahkamah.
          Seorang daripada mangsa penahanan yang ditemui oleh penulis menceritakan pengalamannya yang terpaksa berkurung di penjara selama dua tahun sehingga kesnya digugurkan oleh mahkamah. Setelah dibebaskan, bekas ‘tertuduh’ terpaksa melaporkan diri setiap bulan kepada pihak tentera, dan pergerakannya terbatas. Masyarakat tempatan juga memandang serong terhadap orang yang pernah ditahan. Kebanyakannya mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan yang tetap setelah mereka dibebaskan.
          Satu lagi kuasa yang diperuntukkan kepada tentera, tetapi mendatangkan masalah kepada penduduk tempatan, ialah kuasa untuk melakukan siasatan ke atas mana-mana tempat pada bila-bila masa. Oleh yang demikian, kerap kali siasatan tentera dilakukan ke atas rumah ‘suspek’ ketika tidak ada orang di rumah berkenaan tanpa pemberitahuan awal. Apabila penghuninya balik ke rumah sendiri akan bersemuka dengan keadaan rumahnya seperti yang telah dimasuki oleh pencuri, yang barang-barangnya diselongkar di sana-sini. Dalam beberapa kes wang serta harta benda yang disimpannya juga hilang. Rumah salah seorang pelajar penulis juga mengalami nasib yang sedemikian. Beberapa orang penduduk membuat aduan, tetapi tidak dilayan oleh tentera.
          Penderitaan ini merupakan punca utama berlakunya pergolakan di Thailand Selatan. Menurut laporan berita daripada Deep South Watch, dalam perbincangan perdamaian yang telah berlangsung di Kuala Lumpur pada 28 Mac yang lalu antara kerajaan Thailand dengan para wakil kumpulan pejuang, salah seorang daripada wakil pertubuhan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang tidak diketahui namanya, menceritakan peristiwa-peristiwa yang lalu, termasuklah penculikan pemimpin agama tempatan Haji Sulong,  Peristiwa Dusun Nyiur pada tahun 1948, Pembunuhan Penduduk Muslim di Daerah Saiburi pada 1975 hinggalah pertempuran antara tentera Thai dan para pejuang di Majid Kerisik serta peristiwa berdarah di Tak Bai pada tahun 2004. Menurut laporan tersebut, ketika menceritakan kisah-kisah ini dengan mengalirkan air mata, wakil BRN berkenaan terlalu sebak sehingga terpaksa keluar dari bilik perbincangan untuk meredakan perasaannya.
          Daripada penjelasan di atas, jelaslah bahawa sentimen terhadap kerajaan Thai serta kezaliman yang dilakukan oleh pihak tentera selama ini dikongsi oleh penduduk tempatan dan pertubuhan pejuang seperti BRN. Dengan kata lain, dalam perbincangan perdamaian ini yang Malaysia bertindak sebagai pemudah cara, BRN bukan sahaja mewakili pertubuhan-pertubuhan pejuang, tetapi secara tidak langsung, pertubuhan ini juga telah mewakili penduduk Melayu tempatan di Thailand Selatan yang menderita.
          Untuk pengetahuan para pembaca, Mahrosu juga merupakan seorang anggota pertubuhan tersebut. Mahrosu serta semua rakan seperjuangannya yang gugur diterima oleh masyarakat tempatan sebagai syahid. Dalam sebuah klip dalam Youtube dirakamkan adegan pengebumian salah seorang daripadanya yang dihadiri oleh beratus-ratus, malah kemungkinan ribuan ornag penduduk, kesemuanya beratur panjang untuk mengusung jasad sambil melaung takbir. Dalam kelip tersebut ada suara latar yang terus-terang menyokong perjuangan, dan kini pihak berkuasa sedang memburu pembuat klip tersebut kerana dianggap sebagai menghasut penduduk tempatan. Tetapi sentimen orang tempatan tidak memerlukan sebarang hasutan lagi. Peristiwa 13 Februari yang gagal dari segi strategi ketenteraan telah membangkitkan semangat masyarakat tempatan.  
          Dalam Kesepakatan Umum atas Proses Perundingan Damai yang ditandatangani pada 28 Februari yang lalu, dinyatakan bahawa kerajaan Thai berhasrat untuk mengadakan perbincangan dengan orang ‘yang mempunyai pendirian serta ideologi yang berlainan daripada negara (kerajaan)’. Setelah peristiwa 13 Februari ini, semakin ramai penduduk tempatan sudah berani menampilkan diri sebagai penyokong perjuangan ini. Oleh itu, penduduk tempatan Melayu di Thailand Selatan juga tergolong ke dalam orang yang mempunayi pendirian serta ideologi yang berlainan daripada kerajaan.
          Peranan Malaysia dalam mewujudkan proses perdamaian di Thailand Selatan amat penting. Pada masa ini Malaysia bertindak sebagai pemudah cara (facilitator), dan menjalankan tugas ini dengan baik. Usaha ini patut dipuji. Tetapi pada pandangan penulis, peranannya hendaklah ditingkatkan kepada tahap orang tengah (mediator). Malaysia merupakan satu-satunya pihak yang boleh memberikan tekanan kepada kedua-dua pihak, iaitu kerajaan Thailand dan kumpulan-kumpulan pejuang. Malaysia dihormati oleh kerajaan Thailand sebagai rakan ASEAN yang disegani, dan kumpulan pemisah pula menaruh kepercayaan atas Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Di samping itu, Malaysia juga memahami keadaan di Thailand Selatan kerana bersempadan dengan kawasan tersebut. Tidak ada mana-mana pihak yang lebih layak untuk peranan ini.
          Walaupun nasib bangsa Melayu di Bumi Patani tidak seburuk bangsa Rohingya atau orang Muslim di Burma, penderitaan mereka juga sudah cukup lama. Jumlah orang terkorban dalam pergolakan ini sejak tahun 2004 sudah melebihi 5,300 orang. Kini buat kali pertama dalam sejarah pihak kerajaan Thailand bersedia untuk mengadakan perbincagnan dengan wakil bangsa Melayu yang meneruskan perjuangan. Peluang ini tidah seharusnya disia-siakan. Sebagai kumpulan minoriti, kuasa yang ada pada bangsa Melayu di Thailand Selatan terlalu kecil berbanding dengan kuasa kerajaan Thai. Oleh itu bantuan daripada Malaysia amat diperlukan. Jika bukan dengan tenaga, bantuan boleh dihulurkan dalam bentuk wang ringgit, tekanan terhadap kerajaan supaya lebih mengambil berat akan hal ini, dan juga dalam bentuk sepotong doa.

Link dokumentari terbitan Wartani:

http://www.youtube.com/watch?v=3ZfXltWjZd0

Dari: http://www.deepsouthwatch.org/node/4716

Khamis, 5 September 2013

TUNTUTAN AWAL 5 PERKARA (Bahgian 1)

Seperti diketahui umum, kini Proses Damai Patani telah tertangguh buat sementara. Sejak bermula 6 bulan lepas, inilah kali pertama proses ini menemui halangan. Setelah Initiatif Ramadhan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, kini pihak pejuang kembali merujuk kepada Tuntutan Awal 5 perkara yang dikemukan pada sidang mesyuarat ke-3 bertarikh  29 April 2013. Dalam pertemuan itu pihak pejuang telah memperincikan butiran 5 perkara itu disusuli dengan penyerahan dokumen rasmi kepada pihak Thai. Wakil Thai bertanggungjawab untuk kembali berbincang dengan kerajaan mereka dan memberi  jawapan pada  jangka masa yang munasabah.
 
Meskipun 4 bulan sudah berlalu, masih belum ada jawapan daripada pihak Thai. Sebaliknya mereka pula mahu penerangan yang lebih jelas. Dalam keadaan proses yang kini "tergantung",  kesemua komunikasi hanyalah melalui pihak fasilitator. Tiada perjumpaan secara langsung di meja rundingan.
 
Apakah tuntutan awal 5 perkara ini terlalu penting sehingga ianya diulang beberapa kali dalam pengisytiharan BRN dan memerlukan dokongan Majlis Syura BRN dengan pengisytiharan oleh Angkatan Bersenjata melalui Youtube bahawa "peroses perbicaraan tidak akan berlangsung sehingga mendapat jawapan kepada perkara tersebut ?”
 
Pada pandangan kami, jika diteliti secara halus dan jujur, kesemua Tuntutan Awal 5 perkara itu bukanlah TUNTUTAN  SEBENAR seperti mana lazimnya sesuatu tuntutan yang dikemukakan dalam mana-mana rundingan. Perlu diingat bahawa proses ini sekarang masih berada di tahap DIALOG bukannya RUNDINGAN. Jadi tidak berbangkit soal pihak pejuang membuat  tuntutan secara "premature" seperti tanggapan pihak tertentu.
 
Hakikatnya Tuntutan Awal 5 perkara itu lebih merupakan JAMINAN KEIHKLASAN yang diminta oleh pihak pejuang daripada pihak kerajaan Thai. Kami menyertai proses damai ini adalah untuk mencari penyelesaian politik yang  ADIL, BERKEKALAN dan MEYELURUH bagi konflik Patani, manakala pihak kerajaan Thai pula dilihat hanya berminat untuk mengurangkan atau menghentikan keganasan sahaja. Maka sudah sepatutnyalah pihak Thai MENGUBAH SIKAP, menzahirkan NIAT dan KEIKHLASAN mereka dengan memberi respon positif kepada jaminan keikhlasan yang diminta melalui 5 perkara  itu.
 
Mari kita perhalusi satu persatu apa yang TERSURAT dan apa yang TERSIRAT di sebalik Tuntutan Awal 5 perkara itu supaya kita akan lebih mengerti sedalam-dalamnya tanpa sebarang prejudis.
 
1. Rundingan ini adalah di antara pejuang Patani yang dipimpin oleh BRN dengan kerajaan Thai.
 
Apa yang diminta di sini ialah pengesahan bahawa kesemua kumpulan perjuangan Patani, dengan BRN sebagai faksi dominan, adalah wakil yang sah sebagai pembela hak dan kepentingan Bangsa Melayu Patani yang mendokong misi dan aspirasi rakyat dalam menuntut hak-hak mereka. Tuntutan ini lebih dilihat sebagai satu PERAKUAN HAK PERWAKILAN (Recognition of Legitimate Representative). Dari segi pelaksanaannya boleh difahamkan bahawa perakuan ini sudah pun  berlaku secara otomatis dengan termeterainya "Persetujuan Umum berkenaan Dialog Proses Damai " pada 28 Feb 2013. Pihak pejuang atau disebut sebagai  “mereka yang mempunyai pandangan dan ideologi berbeza daripada kerajaan" (dirujuk sebagai parti B) sudah berada pada status yang diperakui itu. Ia bererti bahawa selepas ini pihak Thai hendaklah "berurusan" dengan  barisan pejuang yang  diperakui sahaja untuk mengelak penglibatan dari kalangan mereka yang oportunistik atau perosak (spoiler). Mana-mana kumpulan lain yang fikirkan mereka juga adalah "pihak berkepentingan"( Stake-holder), seharusnya membuat permohonan secara rasmi kepada sekretariat Fasilitator( Malaysia) supaya ia dapat dipertimbangkan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak (Wakil pejuang dan Wakil Thai). Ia juga membawa maksud bahawa pihak Thai juga tidak seharusnya membuka "saluran perbincangan" yang lain seiringan dengan proses dialog yang sedang berlangsung, seperti yang pernah dibuat sedikit masa lalu, agar proses ini tidak terjejas.
 
2. BRN bersetuju melantik Kerajaan Malaysia sebagai Mediator yang terlibat secara langsung dalam rundingan ini.
 
Setakat ini status perbincangan hanya berupa DIALOG antara DUA pihak (Thai dan Pejuang) dan ia memadai untuk usaha membina keyakinan (confidence building) antara kedua-duanya . Penglibatan kerajaan Malaysia setakat ini hanyalah peranan fasilitator yang PASIF, selaku tuan rumah dan lebih bersifat sebagai seorang penyampai surat (postman). Apabila proses ini maju ke peringkat RUNDINGAN nanti, peranan sebagai "posmen" tidak sesuai lagi. Penglibatan Malaysia secara aktif dan langsung sudah tidak dapat dielakkan, memandangkan di peringkat itu nanti beberapa isu besar dan rumit akan diketengahkan oleh kedua belah pihak. Jika berlaku sebarang "gangguan" atau "halangan" yang mungkin menjejaskan proses, maka pihak mediator akan main peranan AKTIF untuk  meleraikan beberapa kekusutan yang mungkin timbul. Pada peringkat itu nanti proses damai akan melibatkan TIGA pihak (Three Parties)
 
3. Proses rundingan hendaklah disaksikan oleh wakil-wakil dari negara Asean, OIC dan NGO yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
 
Tuntutan ini adalah suatu perkara lumrah dalam mana-mana rundingan antara dua pihak yang bertelagah, bukan sahaja memerlukan peranan mediator yang baik dan dipercayai, tetapi juga  para pemerhati asing yang berkecuali, yang mendokong perinsip hak asasi manusia serta cinta kepada kedaimaian dan keamanan. Ini adalah supaya apa sahaja yang dibangkitkan dalam rundingan dan diputuskan nanti akan dipatuhi, dihormati dan disaksikan oleh semua pihak. Kebimbangan pihak Thai yang  terus mahu mengekalkan isu konflik Patani sebagai isu dalaman (domestic) pada tahap ini sudah tidak lagi relevan. Mengantarabangsakan  (internationalisation) Proses Damai Patani akan lebih memudahkan proses ini maju ke hadapan, menjadikannya telus, berjalan dengan lancar, dan hasilnya nanti akan didokong oleh SEMUA pihak yang terlibat.
 
4. Kerajaan Thai mesti mengakui wujudnya HAK PERTUANAN BANGSA MELAYU PATANI atas bumi Patani.
 
Antara kesemua 5  Tuntutan Awal, perkara ke 4 inilah yang menjadi topik hangat perbincangan sebagai persoalan pokok (core issue). Oleh sebab ianya AMAT PENTING dan memerlukan penghuraian yang sangat panjang dan terperinci serta melibatkan sejarah dan perundangan, saya mohon untuk memperjelaskannya dalam artikel berasingan (Bahgian ke-2) yang akan menyusul kemudian.
 
5. Pihak BRN menuntut supaya Kerajaan Thai membebaskan semua tahanan atas kes politik dan menghapuskan semua waran tangkap keatas pejuang Patani tanpa syarat.
 
Satu daripada masalah terbesar yang tidak dapat diatasi (atau sengaja tidak mahu diatasi) oleh kerajaan Thai ialah masalah KEADILAN. Bersandarkan TIGA undang-undang  (Undang-undang Darurat, Dikri Darurat serta Akta Keselamatan Dalam) yang menghakis Hak Asasi Manusia dan  membataskan kebebasan rakyat, pihak berkuasa Thai telah membuat banyak tangkapan atas orang Melayu Patani hanya berdasarkan aduan, syak atau tangkap muat secara sembrono, dengan alasan mereka itu terlibat dengan keganansan, atau perjuangan atau sebarang serangan TANPA BUKTI KUKUH. Siapa sahaja yang bersuara lantang atau mengkritik kerajaan akan dicap sebagai "penentang" atau  pemberontak. Tuntutan ini tidaklah keterlaluan kerana sebahgian besar tahanan adalah atas kes politik. Jika dokumen "Persetujuan Umum berkenaan Dialog Proses Damai" bertarikh 28 Feb 2013 telah memberi pengiktirafan kepada pihak pejuang sebagai "mereka yang mempunyai pandangan dan ideologi berbeza daripada kerajaan", maka tahanan politik tersebut juga termasuk dalam kategori yang sama dan mereka wajar dibebaskan atau diberi pengampunan (amnesty) tanpa syarat. Begitu juga dengan semua waran tangkap yang dikeluarkan untuk tujuan yang sama, perlu dihapuskan semuanya.
 
Seperti yang dijelaskan pada mulalnya, Tuntutan Awal 5 perkara ini lebih merupakan  JAMINAN KEIKHLASAN yang  diminta oleh pihak pejuang sebagai asas atau landasan untuk perbincangan di peringkat seterusnya. Jika asas  perbincangan ini tidak diletakkan pada landasan yang kukuh dan betul, adalah dikhuatiri  Proses Damai Patani yang panjang dan berliku ini tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan SEMUA pihak. Jika ini terjadi amat malang sekali bagi Rakyat di Patani dari semua bangsa dan keturunan akan terus berada di dalam konflik politik yang tidak berkesudahan, dengan kehilangan harta benda dan nyawa.
 
Kehidupan menjadi porak peranda dengan seribu satu macam masalah politik dan sosial yang mencengkam.
 
** Terkini: Difahamkan pada  2 September 2013 pihak Thai sudah memberi respon terhadap 5 perkara di atas kepada BRN melalui fasilitator, membayangkan kerajaan Thai "bersedia" untuk  menerima tuntutan itu kecuali yang ke 4 ( berkaitan HAK PERTUANAN ) yang masih memerlukan penjelasan lanjut daripada BRN. Huraian terperinci akan dikemukakan oleh BRN, juga melalui fasilitator, kepada pihak Thai tidak lama lagi. Adalah dijangkakan kemelut  Tuntutan Awal 5 perkara  ini akan dapat dirungkai sebelum akhir bulan September 2013, dan selepas itu  mesyuarat secara rasmi akan disambung semula setelah tarikhnya ditetapkan. Sama-samalah kita tunggu.
 
Cuka dan Madu - dari Luar Pagar Patani
Zul Qaedah/September 2013.
 
dari: http://www.deepsouthwatch.org/node/4706